TimeSnap Limited Edition
Introduktion

TimeSnap Limited Edition

TimeSnap benyttes til at holde styr på den tid du bruger på forskellige opgaver. TimeSnap er godt til dig, der har flere ting i gang eller må skifte mellem flere opgaver løbende. TimeSnap er ikke et projektstyringsværktøj, men:

TimeSnap er et værktøj til at holde styr på dit tidsforbrug - ikke kontrol af det!
Derfor kan alle registrerede opgaver rettes løbende - også dagen efter!

TimeSnap er ikke opbygget som traditionelle applikationer normalt er det. Ideen til TimeSnap har haft afgørende betydning for grænsefladen. Grænsefladens størrelse er tilpasset skærmopløsning 800x600. Farverne er forsøgt holdt ensartet og kontrastfulde af hensyn til sort hvid skærme, notebooks eller andet.

TimeSnap er testet under Windows 98 og fremefter.

Opbygningen af TimeSnap's grænseflade tager udgangspunkt i hovedmenuen. TimeSnap kan kort beskrives: