Data manipulation

Når data skal manipuleres eller tilføjes skal der først vælges en opgave fra listen. Listen viser de sidste 30 dages opgaver, og bør kunne dække behov for inddatering af nye opgaver.

Når du retter eller opretter data har du tre mulige felter - tid, start dato og start tidspunkti. Ret i de nødvendige og opdater. Efter opdatering, når Afslut vælges, vil der blive opdateret og justeret i data filerne.

Hvis du ønsker, at inddatere en registrering på en opgave du ikke finder på listen, så udfør følgende:

  1. Start opgaven på hovedmenuen - for eksempel Kursus - ganske kort og luk TimeSnap ned.
  2. Start TimeSnap igen og hop via til Dagsdata.
  3. Listen vil nu have en registrering med opgave Kursus.
  4. Ret nu tidspunkt, dato og registrering, som du har behov for.