Rapport

Rapportdelen i TimeSnap er delt i en kontrol- og rapportdel. Valg af rapport sker hierarkisk. Hvis du vælger Type 'Note' vil Opdeling mulighederne forsvinde, og du kan så kun vælge en bestemt uge eller måned under period.

Rapport type

Rapport valg

Periode

Standard rapporter giver mulighed for at vælge alle perioder, mens note rapporter har begrænsninger.

Justering af periode

Justering følger valg af periode. Hvis du vælger År under periode vil Måned og Dag ikke kunne specificeres.

Specielle indstillinger

Under TimeSnap instillinger kan du tilpasse rapport layout yderligere.